TRŽNÍ A ODHADNÍ CENA NEMOVITOSTI JSOU TOTÉŽ?

Odhadní cena nemovitosti bývá zpracovávaná pověřeným znalcem (odhadcem). Její výstup bývá znaleckým posudkem se znaleckou doložkou. Ve praxi používají banky tuto cenu nejčastěji. Každá banka má svůj vlastní list znalců. Při financování koupě nemovitosti, banka chce zpracovat právě znalecký posudek, aby měla přehled o hodnotě nemovitosti pro následnou zástavu. Pro určení odhadní ceny znalci používají určitou metodiku. Dle užitné plochy nemovitosti, jejího stavu, roku výstavby, použitých materiálů a dalších parametrů, dále určí celkovou hodnotu nemovitosti pomocí tabulek.

Velmi často používáme termín „tržní cena nemovitosti“. Ta bývá zpracována realitním makléřem či kanceláří a vychází vždy z reálných cen nemovitostí. Zde používají stejné parametry jako banka, ale ne tabulky. Makléři pracují s dalšími aspekty, např. lokalita nemovitosti, informace o transakcích a nabídkových cenách od vlastníků, z nichž si vytvářejí cenové mapy. Díky zkušenostem souvisejícím s prodejem nemovitostí se dá tržní cena nemovitosti stanovit s daleko větší přesností, dokonce výrazně vyšší než odhadovaná cena.

Z výše uvedeného, každý již pochopil pravděpodobně jednu důležitou věc. Při rozhodování o prodeji nemovitosti, měli bychom zabývat především tržními cenami. To je založeno na reálných datech a aktuálních cenách.