Právní služby

Právní služby

Právní služby zajišťujeme prostřednictvím renomované advokátní kanceláře na území celé České republiky. Nepracujeme s univerzálními vzory. Ke každému obchodnímu případu vypracujeme příslušné právní dokumenty, které zajistí bezpečný průběh obchodu.

Nabídka právních služeb

  • Kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní
  • Smlouva o advokátní úschově
  • Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
  • Nájemní a podnájemní smlouva
  • Darovací smlouva
  • Zástavní smlouva
  • Zprostředkovatelská a rezervační smlouva

 

Kontaktujte nás

*
*
*
*
lname: fname: phone: email: