NÁROK NA VRÁCENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITOSTÍ

Daň z nabytí nemovitostí už je minulostí. Zrušení daně je platné zpětně pro všechny, kteří nabyli nemovitost do vlastnictví od prosince 2019 a později. Musí si o zaplacenou daň u finančního úřadu požádat, aby získali peníze zpět.

Zjednodušeně se dá vysvětlit, že majitelé nemovitostí, u kterých příslušný katastr provedl vklad vlastnického práva kdykoliv od 1. prosince 2019 a později, nejsou povinni daňové přiznání již podávat a čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti finančnímu úřadu vyrovnávat. Přesněji řečeno, těm, kteří mají podat přiznání k dani z nemovitosti dne 31.3.2020 a kdykoli poté, bude vrácena částka jako přeplatek na dani z nabytí nemovitostí. Na podání přiznání má totiž poplatník tři měsíce od vkladu do katastru nemovitostí.

Majitelé nemovitostí, kteří svou daňovou povinnost splnili, tedy svému finančnímu úřadu podali přiznání i daň odvedli, mohou peníze získat zpátky na základě Žádosti o vrácení přeplatku na dani z nabytí nemovitých věcí. Finanční úřady by měly akceptovat písemnou i elektronickou formu žádosti s vlastnoručním podpisem. Majitelé nemovitostí mohou čekat na vyřízení žádosti a vrácení zaplacené daně do 30 dnů od doby podání žádosti. Na druhou stranu lidé s jakýmkoliv daňovým nedoplatkem musí počítat s tím, že jim bude přeplatek o dlužnou částku ponížen. Často jde například o nedoplatek na silniční dani, dani z příjmů fyzických osob či jakoukoliv jinou daň.

Jinak stále platí, že majitelé nemovitostí, u kterých došlo ke vkladu do katastru v listopadu 2019 a kdykoliv předtím, si musí plně splnit své daňové povinnosti.