Chắc hẳn mọi người đã biết tin Chính phủ Cộng hòa Séc đã duyệt quyết định hủy thuế mua nhà (tiếng Séc là daň z nabytí). Nhưng chúng ta vẫn phải đợi sự xem xét phê duyệt của Quốc hội và Thượng nghị viện.

Có rất nhiều người đưa ra câu hỏi „Vậy thì trong thời gian chờ đợi xét duyệt, người mua có phải trả tiền thuế đó không?“. Câu trả lời là không. Ngày 8.6. Chính phủ Séc đã ký duyệt đề xuất của Bộ Tài chính về việc tạm hoãn trả thuế mua nhà đến ngày 31.12.2020.

Nếu được Quốc hội và Tổng thống thông qua việc bãi bỏ hoàn toàn thuế mua nhà, có thể luật sửa đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.1.2021. Dự thảo sửa đổi này liên quan đến sự thay đổi của Luật thuế thu nhập, cụ thể với đề xuất hủy bỏ phương án khấu trừ lãi suất Tiền vay mua nhà từ cơ sở tính thuế, cũng như là gia hạn thời gian thử nghiệm cho việc miễn lợi nhuận từ doanh số bán bất động sản không được sử dụng cho mục đích nhà ở của chủ sở hữu.

Chính phủ Cộng hòa Séc đã bắt đầu các cuộc thảo luận về việc hủy thuế, nhưng chúng ta đều biết là quá trình này sẽ không dễ dàng.

Đề xuất hủy thuế mua nhà phải được phê duyệt bởi cả Hạ nghị viện và Thượng nghị viện. Chính vì vậy nên chúng ta không nên chờ đợi sự thông qua trước mùa thu. Điều chắc chắn là những người đã mua bất động sản năm nay không phải trả thuế mua nhà đến cuối năm.