Quốc hội đã thông qua hủy thuế mua bất động sản
 

Quốc hội thông qua việc bãi bỏ thuế mua bất động sản.

Các đại biểu Quốc hội đã đưa ra quyết định đồng ý hủy bỏ thuế mua bất động sản vào sáng ngày 8.7.2020. Giờ luật sẽ được Thượng viện xem xét. Việc bãi bỏ thuế mua nhà sẽ có hiệu lực với cả những người đã mua bất động sản từ tháng 12/2019. Nếu họ đã trả số tiền này thì sẽ được hoàn trả lại sau quyết định chính thức.

 

Bán nhà mà không trả thuế thu nhập với điều kiện 10 năm

Khi ai muốn bán lại bất động sản của mình, người đó sẽ không phải trả thuế thu nhập với điều kiện là đã sở hữu bất động sản cần bán ít nhất 10 năm, trong đề nghị ban đầu trước đây là 5 năm. Điều này nhằm hạn chế các nhà đầu cơ mua nhà với số lượng lớn và sau đó bán lại với giá cao, hơn nữa còn có mục đích giúp đỡ các gia đình trẻ.